ערכת הכלים

בכדי להרחיב את החיבור של אירועי שבוע היזמות העולמי בישראל הורידו את ערכת המדיה הרשמית שלנו.

גופן שבוע היזמות, אנגלית

VAG Rounded Std Thin

"The quick brown fox jumps over the lazy dog"

לוגו שבוע היזמות

מארגני אירועים בשבוע היזמות העולמי יכולים לעשות שימוש חופשי בלוגו שבוע היזמות בישראל 

אין לערוך את הלוגו

מעגל

משמש לשימושים עיצוביים, מעגל היזמות בפני עצמו אינו הלוגו הרשמי של רשת היזמות ולא של שבוע היזמות

® 

Global Entreprenuership Network Israel

  • Grey Facebook Icon