MIT Enterprise Forum Israel's

25th Anniversary

טקס פתיחת

שבוע היזמות

17.11.19 | 8:30 | הבורסה לניירות ערך

GEN Israel

רשת היזמות העולמית היא פלטפורמה שנתית של תכניות ויוזמות הנוצרות ע"י קהילות יזמים מכל העולם. מטרתנו היא יצירת רשת יזמות עולמית, שתסייע לאנשים שיש להם עניין ביזמות לקדם את רעיונותיהם, הגברת המודעות לחדשנות בחברה וחיזוק היציבות הכלכלית.

שבוע היזמות

העולמי 2019 יוצא לדרך!

17-24 בנובמבר

במשך שבוע אחד בכל נובמבר, אלפי אירועים במסגרת שבוע היזמות העולמי מעודדים מליוני בני אדם בכ-170 מדינות לקחת חלק בפעילות יזמית.
הפעילויות המגוונות בשבוע היזמות בישראל מאורגנות על ידי גופים עצמאיים שרוצים לחגוג את העשייה, להעלות רעיונות, לחלום ולהשפיע. 

יזמות על הבר 

בשבוע היזמות העולמי

17-24 בנובמבר

ארמנדו ויטרי

  • Grey LinkedIn Icon

יזם ומנכ"ל

Neubloc

דר. רונלד ויסמן

  • Grey LinkedIn Icon

יו"ר

Band of Angels

דר. יעל פורת

  • Grey LinkedIn Icon

יזמת ומנכ"ל

BioGenCell

גיגי לוי וייס

  • Grey LinkedIn Icon

שותף מייסד

NFX

יקי דיין

  • Grey LinkedIn Icon

יזם ומנכ"ל

EdTech Israel

המתנדבים שלנו

® 

Global Entreprenuership Network Israel

  • Grey Facebook Icon